Please enter a search term:

Privaatsuspoliitika

Sellel leheküljel antakse teile teavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui te külastate seda veebisaiti.

1. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Seda veebisaiti haldab mprofi AG, kes vastutab ka ainuisikuliselt selle veebisaidi külastamisega seotud andmetöötluse eest, kui allpool ei ole sätestatud teisiti:

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Šveits

Telefon: +41 41 710 70 88

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Šveits

Telefon: +41 41 710 70 88

3. Kodulehe külastamine

Meie veebilehe külastamisel on tehniliselt vältimatu, et kogutakse teatud, valdavalt tehnilist teavet, mida seadus võib siiski liigitada isiklikuks. See teave hõlmab IP-aadressi, seadme identifikatsioone, brauseri omadusi, operatsioonisüsteemi andmeid, keeleseadistusi, viitavaid URL-ühendusi, külastuse kestust ja vaadatud lehekülgi. Need andmed on siiski vajalikud selleks, et meie veebisaidi sisu korrektselt edastada ja anda õiguskaitseasutustele küberrünnaku korral süüdistuse esitamiseks vajalikku teavet.Nende andmete edasine statistiline hindamine võib toimuda alles pärast isiklike viidete eemaldamist.Meie luba eespool nimetatud andmete töötlemiseks tuleneb ühest küljest meie õigustatud huvist tegutseda internetis (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt f).

Seoses andmete kasutamisega õiguskaitseasutustele avaldamiseks põhineb luba asjaolul, et oleme kohustatud küberrünnaku korral andma õiguskaitseasutustele teavet (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt c). Andmed edastatakse teistele vastuvõtjatele ainult meie hostinguteenuse pakkujale, kes meie nimel veebilehte majutab. 7 päeva jooksul kavatseme eespool nimetatud isikuandmeid säilitada ja seejärel kustutada. andmeid ei ole kavas edastada kolmandatesse riikidesse väljaspool Šveitsi.

4. Kontaktvorm

Pakume kontaktvormi, mille kaudu saate meiega vabatahtlikult ühendust võtta. Kontaktvormi kasutamine ei ole vajalik meie veebilehe ülejäänud osade kasutamiseks. Kui kasutate meie kontaktvormi, kogume teie nime, ettevõtte, telefoninumbri, e-posti aadressi ja teie sõnumi sisu. Kasutame neid andmeid teie päringule vastamiseks.

Andmete töötlemisega järgime oma õigustatud huvi teie päringule vastamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Lisaks oleme kohustatud andmeid säilitama kaubandus- ja maksueeskirjade tõttu (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). Andmed edastatakse meie veebimajutusteenuse pakkujale, kes majutab veebilehte meie nimel. Me kavatseme säilitada eespool nimetatud andmeid 10 aastat ja seejärel kustutada need. Kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda edastamist ei toimu.

5. Küpsised

See veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse arvutisüsteemi internetibrauseri kaudu. Paljud veebilehed ja serverid kasutavad küpsiseid. Paljud küpsised sisaldavad nn küpsiste ID-d. Küpsise ID on küpsise unikaalne identifikaator. See koosneb tähemärkide jadast. Selle abil saab veebilehti ja servereid seostada konkreetse internetibrauseriga, kuhu küpsis salvestati. See võimaldab külastatud veebilehtedel ja serveritel eristada teie individuaalset brauserit teistest internetibrauseritest, mis sisaldavad teisi küpsiseid. Konkreetse internetibrauseri saab ära tunda ja tuvastada unikaalse küpsise ID abil. Küpsiste kasutamine teenib meie õigustatud huvi, et tagada veebilehe funktsionaalsus ja säilitada külastuste järjepidevus, st saada teavet seansi ajal ja teha statistilisi hinnanguid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Andmete vastuvõtjad on veebihaldur, meie poolt kasutatav hostinguteenuse pakkuja ja välised programmeerijad, kes kõik tegutsevad meie nimel. Küpsistest saadud isikuandmeid ei edastata teistele vastuvõtjatele. Te saate igal ajal takistada küpsiste seadistamist meie veebisaidil, kasutades selleks kasutatava internetibrauseri vastavat seadistust, ja seega jäädavalt küpsiste seadistamise vastu olla. Samuti on võimalik juba seatud küpsiseid igal ajal kustutada, kasutades selleks internetibrauserit või muid tarkvaraprogramme. See võimalus on saadaval kõigis tavalistes internetibrauserites. Kui te takistate küpsiste paigaldamist, seadistades oma brauseri tarkvara vastavalt, võib see tähendada, et te ei saa kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses.Me kavatseme eelnimetatud andmed kustutada pärast vastava brauseri seansi lõppu.Edastamine kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ei ole ette nähtud.6. Teie õigused Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 15-20 sätetele on teil õigus nõuda meilt teavet teie kohta salvestatud isikuandmete kohta. Lisaks on teil õigus nõuda teie kohta salvestatud isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist.Seoses teie isikuandmete töötlemisega meie õigustatud huvide alusel on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele teie isikliku olukorraga seotud põhjustel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21). Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui te arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat andmekaitseõigust.