Please enter a search term:

  • Teenindussektor

    Kliendid ei ole kunagi varem olnud nii nõudlikud ja kunagi varem ei ole olnud võimalik täita klientide soove nii individuaalselt kui praegu. Me töötame teie jaoks välja parima ja sobivaima kliendi teekonna ning leiame ideaalse platvormi e-kaubanduses või kliendihalduses.

    Avasta nüüd!

Teenindussektor

Teenindussektor on Saksamaa suurim ja kõige kiiremini kasvav majandussektor (70 % SKTst) ning tähtsaim tööstussektor sõidukitootmise, keemiatööstuse ja masinaehituse kõrval.

Šveitsis on see sektor isegi kõige tähtsam ja suurim tööstussektor, mille osakaal kogu brutolisandväärtusest on umbes 74 %. Mitte üheski teises tööstusharus ei ole digitaliseerimine tõenäoliselt olnud nii suur uuendustegevuse mootor: arengud ja muutused on kiired ja pidevalt kohanevad. Tooteturud, füüsilised teenused ja digitaalsed pakkumised ei seisa enam eraldi, vaid täiendavad üksteist, moodustades arukaid teenuseid.

Ilma rakenduste, e-kaubanduse platvormide ja nutikate teenusteta ei toimi enam miski. mprofi pakub teenindussektori ettevõtetele optimaalset tuge nende ärimudelite arendamisel ja laiendamisel, sest just sellele oleme spetsialiseerunud.


Digitaliseerimise rakendusvaldkonnad teenindussektoris

Keemia- ja farmaatsiatööstus on üks olulisemaid ja innovaatilisemaid tööstusharusid kogu maailmas. Siin arendatakse, toodetakse ja turustatakse tooteid, mis mängivad inimeste tervise ja heaolu seisukohalt olulist rolli. Arvestades kasvavat globaliseerumist, kasvavat konkurentsisurvet ja muutuvaid kliendivajadusi, on digitaliseerimine muutunud selles tööstusharus väga oluliseks.

Järgnevalt anname teile ülevaate digitaliseerimise võimalustest ja rakendusvaldkondadest keemia- ja farmaatsiatööstuses:

Kokkuvõte

Digitaliseerimine pakub teenindussektoris tohutuid võimalusi tööprotsesside tõhusamaks muutmiseks, kulude vähendamiseks ja uute ärivõimaluste avamiseks. Selle potentsiaali kasutamiseks on oluline võtta õigeid meetmeid varakult ja läheneda digitaliseerimisele strateegiliselt. Samuti tuleks keskenduda klientide vajadustele ja ootustele, et suurendada nende rahulolu ja luua pikaajalisi kliendisuhteid.