Please enter a search term:

  • Finantssektor

    Me toetame panku, FinTecs ja finantsteenuste pakkujaid nende IT-arhitektuuris ning teame, kui olulised on faktorid turvalisus ja andmekaitse digitaalsete protsesside laienemise käigus. Rääkige meiega.

    Avasta nüüd!

Digitaliseerimine finantssektoris

Finantssektor, eelkõige kindlustusseltsid ja pangad, on Šveitsi majanduse üks peamisi tugisambaid ja moodustab keskmiselt 10 % Šveitsi sisemajanduse koguproduktist. Saksamaal on see osakaal umbes 3,8 %. Corona tegutses pangandus- ja finantssektoris innovatsiooni edendajana. Eelkõige üsna statsionaarses pangandussektoris on digitaalsed strateegiad liikunud sisse, sest pangaklientide kasutuskäitumine muutub üha mobiilsemaks; Saksamaa, Austria ja Šveitsi demograafia tõttu ei mängi pangakontorid lähitulevikus enam olulist rolli. Uute pankade ja finantstehnoloogiliste ettevõtete ning online-makseteenuste pakkujate uus äri kasvab.

Selleks, et töökohti jätkusuutlikult digitaliseerida, peab sektor tegelema nende teemadega: Suurandmed, pilvelahendused, tehisintellekt (AI), andmeturve ja protsesside automatiseerimine (RPA). lisaks finantsmaailmale peavad nende ülesannetega silmitsi seisma ka haldussektor, kinnisvarasektor ja kaubandussektor.

Oluline roll on siin automatiseeritud protsessidel, mis säästavad aega ja kulusid ning võimaldavad suuremat tõhusust. Näiteks saab kliendisuhtluses ja varahalduses kasutada vestlusroboteid või robotnõustajaid. Digitaalseid lahendusi, näiteks tehisintellekti, saab kasutada ka riskijuhtimises, et varakult tuvastada ja minimeerida riske.


Digitaliseerimise võimalikud rakendused finantssektoris

Digitaliseerimine on viimastel aastatel tugevalt mõjutanud ja muutnud ka finantssektorit. Eriti panganduse, kindlustuse ja investeeringute haldamise valdkonnas on digitehnoloogiatele arvukalt rakendusvõimalusi.

järgnevalt anname teile ülevaate digitaliseerimise võimalikest rakendustest finantstööstuses:

Kokkuvõte

Kokkuvõttes pakub digitaliseerimine ka finantssektoris arvukalt võimalusi protsesside optimeerimiseks, kliendisuhete parandamiseks ja uute ärivaldkondade avamiseks. Edu saavutamiseks on aga oluline läheneda digitaliseerimisele strateegiliselt ja pidada alati silmas klientide vajadusi. Seejuures on oluline arvestada andmekaitse ja regulatiivsete nõuetega ning tagada piisav IT-turvalisus.