Please enter a search term:

  • Avalik haldusasutus

    Paljudes avaliku halduse asutustes on andmete käsitsi sisestamine ja paberipakid ikka veel reaalsus. Tõhusate tehnoloogiate, tõhusa kliendi- ja pilvehalduse ning näiteks suurandmete analüüsi kasutuselevõtt omab tohutut potentsiaali. Rääkige meiega.

    Avasta nüüd!

Avalik haldusasutus

Digiteerimine ja riigiasutused - DACHi piirkonnas on see endiselt pigem vastand kui kooskõla. Corona-kriisi järel toodi korduvalt esile avaliku sektori digitaliseerimise puudulikkus. Kuigi pandeemia on kindlasti kaasa toonud mõningaid arenguid, iseloomustavad Saksamaa, Austria ja Šveitsi haldussektorit ikka veel tugevalt analoogsed haldusprotsessid. Seda peegeldab ka hiljutine uuring, mis käsitleb veebipõhiste teenuste kasutamist riigiasutustes.

Saksamaal kasutab ainult pool kodanikest e-valitsuse pakkumisi, Šveitsis 61% ja Austrias koguni 72%. Kuid isegi olemasolevaid e-valitsuse pakkumisi peetakse vähem praktiliseks ja uuenduslikuks. Ei piisa ainult pdf-i üleslaadimisest, mille kasutaja peaks ka välja printima, vaid tegemist on keeruliste haldusprotsesside täieliku digitaliseerimisega. Vaja on tõhusat kliendi- ja pilvehaldust ning suurandmete analüüsi, samuti andmeturvalisi rakendusi. Suurima tööandjana seisab riik ka ümberkujundamise kõige suuremate väljakutsete ees. Isegi rohkem kui teised tööstusharud, näiteks tooraine- või kinnisvaratööstus.


Lahendused digiteerimiseks avalikus halduses

Digitaliseerimine on viimastel aastatel leidnud tee ka avalikku haldusse. Eesmärk on lihtsustada bürokraatlikke protsesse ja muuta need tõhusamaks, et pakkuda kodanikele ja ettevõtetele kiiremat ja tõhusamat teenust.

Järgnevalt tutvustatakse lahendusi, rakendusvõimalusi ja rakendusnäiteid digitaliseerimiseks masina- ja rajatiste ehituses:

Kokkuvõte

Kokkuvõttes pakub digitaliseerimine avalikus halduses palju eeliseid ning sellel on suur potentsiaal suurendada tõhusust, läbipaistvust ja klientide rahulolu. Kasutades e-valitsuse platvorme ja aruka linna lahendusi, saavad haldusasutused pakkuda oma teenuseid kiiremini ja tõhusamalt, rahuldades samal ajal paremini kodanike ja ettevõtete vajadusi. Rakendamise käigus tuleb siiski arvestada ka turvalisuse aspekte.