Please enter a search term:

Google Analyticsi rakendamine kooskõlas andmekaitsega

Kui teie ettevõte asub ELis, olete kohustatud kasutama Google Analytics'i andmekaitsekohaselt. Kuid isegi kui teie ettevõte asub Šveitsis, ei saa te GDPRi vältida, sest teie veebisaidile on juurdepääs ükskõik millisest ELi riigist (ja teie kliendid asuvad mõnikord ELis). seetõttu on oluline, et rakendate Google Analyticsit andmekaitsekohaselt. Me näitame teile, kuidas.

Tänapäeva digitaalses maailmas on tähtsam kui kunagi varem tagada turvalised ja õiguspärased veebipõhised tavad. Andmekaitse ja vastavus andmekaitsealastele seadustele, nagu DSGVO, ei ole mitte ainult juriidilised nõuded, vaid ka märk professionaalsusest ja vastutustundest klientide ja äripartnerite ees. Meie digitaalagentuur on spetsialiseerunud Google Analyticsi privaatsusele vastavale rakendamisele ning pakub B2B-ettevõtetele igakülgset nõustamist, teenuseid ja tuge.

Miks rakendada Google Analyticsit privaatsuskohaselt?

Google Analytics on asendamatu vahend ettevõtetele, kes soovivad mõõta ja parandada oma veebipõhist tulemuslikkust ja turunduskampaaniate tõhusust. Siiski on väga oluline, et selle vahendi kasutamine oleks kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. Vastasel juhul võivad ettevõtteid oodata suured trahvid ning klientide ja äripartnerite võimalik usalduse kaotamine.

Meie teadmised Google Analyticsist ja andmekaitsest

Meie digitaalagentuuril on laialdased kogemused Google Analyticsi privaatsusele vastavast rakendamisest. Oleme pühendunud sellele, et aidata B2B-ettevõtetel viia oma veebitegevus kooskõlla kehtivate andmekaitseseadustega, võimaldades neil samal ajal Google Analyticsist kasu saada. Meie andmekaitse-, tehnoloogia- ja turundusekspertide meeskond teeb tihedat koostööd, et pakkuda oma klientidele kohandatud lahendusi.

Üha enam digitaliseeruvas maailmas on B2B-ettevõtete jaoks väga oluline tagada andmekaitsealaste õigusaktide järgimine. Meie digitaalagentuur on spetsialiseerunud Google Analyticsi privaatsuskonformsele rakendamisele ning pakub B2B-ettevõtetele põhjalikku nõustamist, teenuseid ja tuge. Tänu meie kogemustele ja pühendumusele andmekaitse ja turvalisuse valdkonnas oleme ideaalne partner ettevõtetele, kes soovivad viia oma veebitegevused vastavusse kehtivate seadustega, ilma et nad peaksid loobuma Google Analyticsi eelistest.