Please enter a search term:

 • Go-Digital edendamine

  Kas olete väike või keskmise suurusega kaubandus- või käsitööettevõte ja soovite oma protsesse digitaliseerida? Kas sooviksite saada kasu riiklikust rahastamisest, kuid pelgate ametlikke pingutusi? Siis peaksite tutvuma go-digitaliga!

  Rahastamiseks klõpsake siin:

Go-digital" rahastamisprogramm

Üha enam äriprotsesse digitaliseeritakse. See on praegu üks suurimaid väljakutseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) ning oskustöölistele.

Selleks, et aga püsivalt konkurentsis püsida, on oluline, et digitaliseerimine oleks kindlalt juurutatud ettevõtte kõikides äriprotsessides.

Siinkohal tulebki mängu rahastamisprogramm "go-digital": Viie mooduliga "Digitaliseerimisstrateegia", "IT-turvalisus", "Digitaliseeritud äriprotsessid", "Andmepädevus - go-data" ja "Digitaalne turuarendus" on go-digital suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele kaubandussektoris ja oskustöölistele. Programm on individuaalne ja praktikale suunatud ning pakub nõustamis- ja rakendusteenuseid, et toetada ettevõtteid nende teel digitaalsesse tulevikku.

Selleks, et vabastada teie ettevõte bürokraatlikest nõuetest, võtab mprofi AG volitatud konsultatsioonifirmana üle rahastamise taotlemise protsessi. Me vastutame mitte ainult taotlemise ja nõustamisteenuste eest, vaid ka raamatupidamise ja kasutustõendite esitamise eest.

Me peame volitatud konsultatsioonifirmana vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • Erialane pädevus
 • Majanduslik stabiilsus
 • Ärijuhtimis- ja metoodiline pädevus, sealhulgas konkurentsi neutraalse nõustamise tagamine
 • Suhtumine väikeettevõtete nõustamisklientuuri
 • Osalemine täiendkoolitusmeetmetes
 • Kvaliteedistandardite täitmine ja tagamine

Kui palju on rahalisi vahendeid?

Nõustamisteenuste eest antakse toetust 50 protsenti maksimaalsest nõustamispäevamäärast, mis on 1100 eurot. Rahastamise ulatus on maksimaalselt 30 päeva kuue kuu jooksul.