Please enter a search term:

  • Üleminek Google Analyticsile 4

    Kas teie veebisait on õiguspärane? Me aitame teid Google Analytics 4.

    GA4 Ülemineku juhtimine

Uuendage oma analüütikat: lülituge nüüd Google Analytics 4-le meie professionaalse teenuse abil!

Privaatsuse nõuetele vastava veebianalüütika ekspertidena pakume professionaalseid teenuseid, et aidata teil minna üle Google Analyticsi uusimale versioonile. Selles artiklis anname teile ülevaate Google Analytics 4-le ülemineku kõige olulisematest aspektidest, samuti käsitleme GA4-i juriidilist vastavust ja tutvustame teile meie teenuseid.


Google Analytics on üks tuntumaid ja laialdaselt kasutatavaid veebianalüüsi vahendeid maailmas. Selle abil saavad ettevõtted koguda väärtuslikku teavet oma veebisaidi külastajate ja nende käitumise kohta veebisaidil. Viimastel aastatel on digitaalne maailm aga palju muutunud ning suurenenud on ka nõuded andmekaitsele ja andmeturvalisusele. Seetõttu on Google välja töötanud Google Analyticsi uue versiooni Google Analytics 4 (GA4), mis vastab tänapäevastele nõuetele.

GA4 pakub mitmeid eeliseid võrreldes Google Analyticsi vana versiooniga Universal Analytics. Siin on mõned peamised eelised:

  • Parem andmete kontroll:

GA4 annab teile suurema kontrolli selle üle, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse.

  • Suundumuslikumad funktsioonid:

GA4 pakub uusi funktsioone, mis võimaldavad teil saada põhjalikuma ülevaate oma veebisaidi külastajate käitumisest.

  • Privaatsuse järgimine:

GA4 on Google'i poolt loodud eraelu puutumatust silmas pidades ja pakub seetõttu suuremat õiguslikku vastavust.

  • Parem integratsioon:

GA4 integreerub sujuvalt teiste Google'i vahenditega, mis lihtsustab teie turundus- ja reklaamitegevuse analüüsimist


Üks kõige olulisemaid küsimusi, mis ettevõtetel GA4 puhul tekib, on küsimus õiguskohustuse täitmisest. Lõppude lõpuks on isikuandmete kaitse üks andmekaitse põhiaspekte ning isikuandmete kogumine ja töötlemine peab alati olema kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega.

Hea uudis on see, et Google Analytics 4 on välja töötatud andmekaitset silmas pidades. Tööriist pakub suuremat õiguslikku vastavust kui Google Analyticsi vana versioon Universal Analytics. GA4 pakub näiteks võimalust anonüümseks muuta kasutajate IP-aadressid enne nende kogumist. Lisaks saab kasutajaandmeid kustutada, kui neid enam ei vajata. Lisaks on olemas arvukad seaded ja valikud, mille abil saate kontrollida isikuandmete kogumist ja töötlemist.

Siiski on ka mõned olulised aspektid, mida tuleb arvesse võtta, et tagada GA4 kasutamise õiguspärasus. See hõlmab näiteks kasutaja nõusoleku saamist küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamiseks. Lisaks sellele peate tagama, et teil on olemas privaatsuspoliitika, mis annab selget ja arusaadavat teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kui kaua neid säilitatakse. Samuti peaksite tagama, et kasutate andmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks olete saanud kasutajate nõusoleku.

Lisaks sellele peate tagama, et järgite kõiki muid kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis reguleerivad isikuandmete kaitset, näiteks GDPRi. Kui te ei ole kindel, kas GA4 kasutamine on seadusega kooskõlas, soovitame teil konsulteerida andmekaitseeksperdiga.
Google Analytics 4: Meie teenus toetab B2B-ettevõtteid viimasele versioonile üleminekul

Pakume professionaalseid teenuseid, mis aitavad teil GA4-le üleminekul ja tagavad, et saate kõige rohkem kasu tööriista uutest funktsioonidest ja eelistest.

Siin on mõned meie peamised teenused:

Koolitused ja õpitoad

Pakume koolitusi ja seminare, et anda teile ja teie meeskonnale vajalikud teadmised ja oskused GA4 tõhusaks kasutamiseks.

Individuaalne nõustamine

Pakume individuaalset nõustamist, et aidata teil optimeerida GA4 kasutamist ja tagada, et saate sellest tööriistast kõige rohkem kasu.

Ümberehitus GA4-ks

Me aitame teid sujuvalt üle minna GA4-le, sealhulgas tööriista konfigureerimisel ja integreerimisel teie veebisaidile.

Andmekaitse vastavus nõuetele

Toetame teid andmekaitse-eeskirjade rakendamisel, et tagada GA4 kasutamise õiguspärasus.


Kokkuvõte

Üleminek Google Analytics 4-le on oluline samm tagamaks, et saate analüüsida oma veebisaidi külastajaid ja nende käitumist veebisaidil eraelu puutumatust järgides. GA4 pakub Google Analyticsi vana versiooniga võrreldes palju eeliseid, sealhulgas suuremat privaatsuse järgimist ja tulevikku suunatud funktsioone.

Siiski on ka mõned olulised aspektid, millega tuleb arvestada, et GA4 kasutamine oleks õiguskohane. Pakume professionaalseid teenuseid, mis aitavad teil GA4-le üleminekul ja tagavad, et saate tööriista uutest funktsioonidest ja eelistest kõige rohkem kasu.