Please enter a search term:

 • BIM

  BIM-ekspertiis | Tõhususe suurendamine ja kulude vähendamine | Avastage eelised

  Vajuta siia

BIM | Ehitusinfo modelleerimine

Sissejuhatus BIM-tehnoloogiasse: põhjalik ülevaade digitaalsele ehitussektorile

Digitaalne ümberkujundamine on viimastel aastatel mänginud olulist rolli peaaegu igas tööstusharus, ja ehitussektor ei ole siinkohal erandiks. Ehitusinfo modelleerimine (BIM) on uuenduslik tehnoloogia, raamistik ja programmeerimiskeel, millel on potentsiaali muuta ehitamise viisid revolutsiooniliselt. Selles artiklis anname põhjaliku ülevaate BIMist ja sellest, kuidas see võib teie ettevõttele kasulik olla.

Mis on BIM?

BIM tähendab Building Information Modelling (ehitusinfo modelleerimine). See on digitaalne tehnoloogia, mis võimaldab hoonete tõhusamat ja tulemuslikumat planeerimist, projekteerimist, ehitamist ja haldamist. BIM võimaldab kogu asjakohast teavet ehitusprojekti kohta koguda, salvestada ja hallata ühtses digitaalses mudelis. See lihtsustab koostööd erinevate osapoolte, näiteks arhitektide, inseneride, töövõtjate ja ehitiste omanike vahel ning tagab parema kommunikatsiooni ja koordineerimise.

BIM-i eelised

BIMi kasutuselevõtt ehitussektoris pakub mitmeid eeliseid, sealhulgas:

 • Tõhusus: BIM võimaldab tõhusamat planeerimist ja kooskõlastamist, pakkudes juurdepääsu kogu asjakohasele teabele keskses digitaalses mudelis. See vähendab teabe otsimisele ja jagamisele kuluvat aega ning aitab vältida vigu ja viivitusi.
 • Kulude kokkuhoid: Probleemide ja võimalike konfliktide varajases etapis tuvastamine võimaldab omanikel ja töövõtjatel säästa kulusid, mis tavaliselt tekiksid ümbertöötamise ja viivituste tõttu.
 • Kommunikatsioon: BIM parandab eri osapoolte vahelist suhtlust ja koostööd, lihtsustades teabevahetust ja vähendades arusaamatusi.
 • Jätkusuutlikkus: BIM aitab vähendada hoonete energiatarbimist ja keskkonnamõju kogu nende elutsükli jooksul, võimaldades ressursside paremat planeerimist ja haldamist.
 • Hoonete haldamine: BIM-mudeleid saab kasutada ka pärast hoone valmimist, et optimeerida selle käitamist ja hooldust.

 • BIM tarkvara ja tööriistad

  BIM tarkvara ja tööriistad

  On olemas mitmesuguseid tarkvaravahendeid ja platvorme, mis toetavad BIMi ja võimaldavad luua ja hallata digitaalseid mudeleid. Mõned tuntuimad BIM-tarkvaralahendused on järgmised:

  • Autodesk Revit: võimas BIM-tarkvara, mis on loodud spetsiaalselt arhitektidele, inseneridele ja töövõtjatele. Revit võimaldab ehitusmudelite projekteerimist ja visualiseerimist 3D-s ning sisaldab funktsioone koostööks ja projektiteabe haldamiseks.

  • Graphisoft Archicad: Veel üks populaarne BIM-tarkvara, mis paistab silma oma kasutusmugavuse ja võimsate modelleerimisvõimaluste poolest. Archicad sobib eelkõige arhitektidele ja projekteerijatele ning toetab üksikasjalike 3D-mudelite ja tehniliste jooniste loomist.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: See BIM-vahend on kohandatud inseneride ja töövõtjate vajadustele ning võimaldab projekteerida, analüüsida ja dokumenteerida ehitusmudeleid. OpenBuildings Designer toetab ka georuumilise teabe integreerimist ja koostööd eri erialade vahel.

  • Trimble Tekla Structures: BIM-lahendus, mis on keskendunud teras- ja betoonkonstruktsioonide modelleerimisele. Tekla Structures pakub põhjalikke vahendeid konstruktsioonielementide projekteerimiseks, ehitamiseks ja valmistamiseks ning võimaldab luua täpseid valmistamisjooniseid ja -andmeid.


 • On olemas mitmesuguseid tarkvaravahendeid ja platvorme, mis toetavad BIMi ja võimaldavad luua ja hallata digitaalseid mudeleid. Mõned tuntuimad BIM-tarkvaralahendused on järgmised:

  • Autodesk Revit: võimas BIM-tarkvara, mis on loodud spetsiaalselt arhitektidele, inseneridele ja töövõtjatele. Revit võimaldab ehitusmudelite projekteerimist ja visualiseerimist 3D-s ning sisaldab funktsioone koostööks ja projektiteabe haldamiseks.

  • Graphisoft Archicad: Veel üks populaarne BIM-tarkvara, mis paistab silma oma kasutusmugavuse ja võimsate modelleerimisvõimaluste poolest. Archicad sobib eelkõige arhitektidele ja projekteerijatele ning toetab üksikasjalike 3D-mudelite ja tehniliste jooniste loomist.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: See BIM-vahend on kohandatud inseneride ja töövõtjate vajadustele ning võimaldab projekteerida, analüüsida ja dokumenteerida ehitusmudeleid. OpenBuildings Designer toetab ka georuumilise teabe integreerimist ja koostööd eri erialade vahel.

  • Trimble Tekla Structures: BIM-lahendus, mis on keskendunud teras- ja betoonkonstruktsioonide modelleerimisele. Tekla Structures pakub põhjalikke vahendeid konstruktsioonielementide projekteerimiseks, ehitamiseks ja valmistamiseks ning võimaldab luua täpseid valmistamisjooniseid ja -andmeid.

 • BIM standardid ja suunised

  BIM standardid ja suunised

  BIM-tehnoloogiate eduka kasutamise tagamiseks on oluline järgida standardeid ja suuniseid, mis tagavad koostöö ja koostalitlusvõime erinevate süsteemide ja osapoolte vahel. Mõned kõige olulisemad BIM-standardid on järgmised:

  • ISO 19650: rahvusvaheline standard, mis reguleerib teabe korraldamist ja digiteerimist ehitussektoris. ISO 19650 annab suunised teabe haldamiseks kogu ehitusprojekti elutsükli jooksul ja sätestab nõuded BIM-süsteemide rakendamiseks.

  • Industry Foundation Classes (IFC): avatud andmemudel, mis võimaldab BIM-teabe vahetamist erinevate tarkvaravahendite ja platvormide vahel. IFC tagab, et BIM-projekti kõiki asjakohaseid andmeid saab hallata ja vahetada ühtsel ja koostalitlusvõimelisel viisil.

  • buildingSMART: rahvusvaheline organisatsioon, mis on pühendunud avatud standardite ja koostalitlusvõime edendamisele BIMis. buildingSMART töötab välja ja toetab mitmesuguseid standardeid, vahendeid ja ressursse, mis lihtsustavad ja tõhustavad BIM-tehnoloogiate kasutamist.


 • BIM-tehnoloogiate eduka kasutamise tagamiseks on oluline järgida standardeid ja suuniseid, mis tagavad koostöö ja koostalitlusvõime erinevate süsteemide ja osapoolte vahel. Mõned kõige olulisemad BIM-standardid on järgmised:

  • ISO 19650: rahvusvaheline standard, mis reguleerib teabe korraldamist ja digiteerimist ehitussektoris. ISO 19650 annab suunised teabe haldamiseks kogu ehitusprojekti elutsükli jooksul ja sätestab nõuded BIM-süsteemide rakendamiseks.

  • Industry Foundation Classes (IFC): avatud andmemudel, mis võimaldab BIM-teabe vahetamist erinevate tarkvaravahendite ja platvormide vahel. IFC tagab, et BIM-projekti kõiki asjakohaseid andmeid saab hallata ja vahetada ühtsel ja koostalitlusvõimelisel viisil.

  • buildingSMART: rahvusvaheline organisatsioon, mis on pühendunud avatud standardite ja koostalitlusvõime edendamisele BIMis. buildingSMART töötab välja ja toetab mitmesuguseid standardeid, vahendeid ja ressursse, mis lihtsustavad ja tõhustavad BIM-tehnoloogiate kasutamist.

 • BIMi rakendusvaldkonnad

  BIMi rakendusvaldkonnad

  BIM pakub mitmeid rakendusi ehitusprojekti eri etappides:

  • Planeerimine ja projekteerimine: BIM võimaldab projekteerida ja visualiseerida ehitusmudeleid 3D-s, et saada parem ettekujutus lõplikust projektist. Samuti toetab see hoone toimivuse analüüsi ja projekteerimise optimeerimist energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse seisukohast.

  • Ehitus: BIM aitab koordineerida ehitusprotsesse ja -ressursse, pakkudes juurdepääsu kogu asjakohasele teabele ja tuvastades võimalikud konfliktid varases etapis. See toob kaasa tõhusama ja kuluefektiivsema ehituse.

  • Kasutamine ja hooldus: BIM-mudeleid saab kasutada ka pärast hoone valmimist, et optimeerida selle käitamist ja hooldust. Hoonejuhid saavad BIM-mudelile juurdepääsu, et saada teavet ehitussüsteemide ja -komponentide kohta ning planeerida hooldustöid tõhusamalt.

  • Renoveerimine ja lammutamine: BIMi saab kasutada renoveerimis- ja lammutustööde planeerimiseks, andes üksikasjalikku teavet olemasolevate konstruktsioonide ja materjalide kohta. See võimaldab töid paremini koordineerida ja vähendada keskkonnamõjusid.


 • BIM pakub mitmeid rakendusi ehitusprojekti eri etappides:

  • Planeerimine ja projekteerimine: BIM võimaldab projekteerida ja visualiseerida ehitusmudeleid 3D-s, et saada parem ettekujutus lõplikust projektist. Samuti toetab see hoone toimivuse analüüsi ja projekteerimise optimeerimist energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse seisukohast.

  • Ehitus: BIM aitab koordineerida ehitusprotsesse ja -ressursse, pakkudes juurdepääsu kogu asjakohasele teabele ja tuvastades võimalikud konfliktid varases etapis. See toob kaasa tõhusama ja kuluefektiivsema ehituse.

  • Kasutamine ja hooldus: BIM-mudeleid saab kasutada ka pärast hoone valmimist, et optimeerida selle käitamist ja hooldust. Hoonejuhid saavad BIM-mudelile juurdepääsu, et saada teavet ehitussüsteemide ja -komponentide kohta ning planeerida hooldustöid tõhusamalt.

  • Renoveerimine ja lammutamine: BIMi saab kasutada renoveerimis- ja lammutustööde planeerimiseks, andes üksikasjalikku teavet olemasolevate konstruktsioonide ja materjalide kohta. See võimaldab töid paremini koordineerida ja vähendada keskkonnamõjusid.

 • BIM rakendamine ja koolitus

  BIM rakendamine ja koolitus

  BIMi edukas rakendamine ettevõttes nõuab nii tehnilisi kui ka organisatsioonilisi muudatusi. Mõned sammud, mis võivad olla abiks, on järgmised:

  • Töötage välja BIM-strateegia: Oluline on selge strateegia ja visioon BIMi rakendamiseks teie ettevõttes. Tehke kindlaks oma eesmärgid ja nõuded, et määrata kindlaks, millised BIM-vahendid ja -protsessid sobivad teie vajadustele kõige paremini.

  • Hinnake tarkvara ja riistvara: Uurige erinevaid BIM-tarkvaralahendusi ja valige see, mis sobib kõige paremini teie ettevõttele ja projektidele. Samuti veenduge, et teil on BIM-tarkvara tõhusaks kasutamiseks vajalik riistvara.

  • Koolitus ja suutlikkuse suurendamine: Investeerige oma töötajate koolitusse, et parandada nende oskusi BIM-tehnoloogia kasutamisel. Seda saab teha koolituste, õpikodade ja veebipõhiste ressursside kaudu.

  • Kohandage protsesse ja tööprotsesse: Kohandage oma olemasolevaid protsesse ja töövooge BIMi nõuetega, et tagada sujuv integratsioon

  • Soodustage koostööd: BIM nõuab tihedat koostööd erinevate osakondade ja partnerite vahel. Soodustage suhtlemist ja teabevahetust, et kasutada BIMi kõiki võimalusi.


 • BIMi edukas rakendamine ettevõttes nõuab nii tehnilisi kui ka organisatsioonilisi muudatusi. Mõned sammud, mis võivad olla abiks, on järgmised:

  • Töötage välja BIM-strateegia: Oluline on selge strateegia ja visioon BIMi rakendamiseks teie ettevõttes. Tehke kindlaks oma eesmärgid ja nõuded, et määrata kindlaks, millised BIM-vahendid ja -protsessid sobivad teie vajadustele kõige paremini.

  • Hinnake tarkvara ja riistvara: Uurige erinevaid BIM-tarkvaralahendusi ja valige see, mis sobib kõige paremini teie ettevõttele ja projektidele. Samuti veenduge, et teil on BIM-tarkvara tõhusaks kasutamiseks vajalik riistvara.

  • Koolitus ja suutlikkuse suurendamine: Investeerige oma töötajate koolitusse, et parandada nende oskusi BIM-tehnoloogia kasutamisel. Seda saab teha koolituste, õpikodade ja veebipõhiste ressursside kaudu.

  • Kohandage protsesse ja tööprotsesse: Kohandage oma olemasolevaid protsesse ja töövooge BIMi nõuetega, et tagada sujuv integratsioon

  • Soodustage koostööd: BIM nõuab tihedat koostööd erinevate osakondade ja partnerite vahel. Soodustage suhtlemist ja teabevahetust, et kasutada BIMi kõiki võimalusi.

BIM on revolutsiooniline tehnoloogia, mis võib muuta meie ehitustegevust. BIMi rakendamisega oma ettevõttes saate kasu tõhusamast planeerimisest, paremast kommunikatsioonist ja märkimisväärsest kulude kokkuhoiust.

Selleks, et BIMist kõige rohkem kasu saada, on oluline töötada välja selge strateegia, valida õiged vahendid ja investeerida oma töötajate koolitamisse. Õige ettevalmistuse ja rakendamise korral võib BIM olla teie ettevõtte jaoks tõeline konkurentsieelis.