Please enter a search term:

VMWare'i lahendused ja teenused

Digitaalne ümberkujundamine on viimastel aastatel hoogustunud ja sellest on saanud ettevõtete edu seisukohalt otsustav tegur. B2B-ettevõtted seisavad silmitsi väljakutsega optimeerida oma protsesse ja infrastruktuure, et säilitada konkurentsivõime selles digiajastul. mprofi AG on juhtiv konsultatsiooni- ja teenindusettevõte, mis on spetsialiseerunud ettevõtete toetamisele nende digitaalsel ümberkujundamisel ning pakub neile kohandatud pilvelahendusi ja -teenuseid. Üks meie põhipädevusi on VMWare'i, ühe juhtiva pilveinfrastruktuuri ja -juhtimise pakkuja rakendamine.

Allpool anname ülevaate meie VMWare'i tarkvarast ja teenustest ning spetsiaalselt B2B-ettevõtete vajadustele kohandatud lahendustest.


 • VMWare'i infrastruktuuri kavandamine ja projekteerimine: tõhus ja turvaline VMWare'i kavandamine on pilvestrateegia eduka rakendamise jaoks ülioluline. Meie kogenud VMWare'i arhitektid aitavad teil analüüsida olemasolevat IT-infrastruktuuri ja kavandada teie individuaalsetele nõuetele kohandatud VMWare'i infrastruktuuri.
 • VMWare'i rakendamine ja integreerimine: Meie VMWare'i eksperdid toetavad teid VMWare'i infrastruktuuri rakendamisel, sealhulgas vSphere'i, vCenteri, ESXi ja muude VMWare'i komponentide paigaldamisel ja konfigureerimisel. Lisaks tagame VMWare'i sujuvat integreerimist teie olemasolevasse IT-maastikku ning hoolitseme selle eest, et kõik süsteemid ja rakendused töötaksid optimaalselt koos.
 • VMWare'i optimeerimine ja jõudluse häälestamine: Selleks, et saada oma VMWare'i infrastruktuurist maksimaalselt kasu, on vaja pidevat optimeerimist ja jõudluse jälgimist. Meie VMWare'i eksperdid analüüsivad teie süsteeme, tuvastavad võimalikud kitsaskohad ja haavatavused ning optimeerivad teie VMWare'i keskkonda, et suurendada jõudlust ja tõhusust.
 • VMWare'i turvalisus ja nõuetele vastavus: turvalisus ja andmekaitse on teie ettevõtte edu seisukohalt kriitilise tähtsusega. Meie VMWare'i turvaeksperdid tagavad, et teie VMWare'i infrastruktuur vastab kõrgeimatele turvastandarditele ja vastab kõigile regulatiivsetele nõuetele. Pakume terviklikke turvalahendusi, sealhulgas tulemüüri konfigureerimist, sissetungi tuvastamist ja ennetamist, samuti regulaarseid turvalisuse ülevaatusi ja auditeid.

 • VMWare'i hallatavad teenused: VMWare Managed Services raames võtame vastutuse teie VMWare'i infrastruktuuri toimimise, hoolduse ja jätkuva optimeerimise eest. Pakume mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas:
  • Proaktiivne järelevalve ja intsidentide haldamine: jälgime teie VMWare'i keskkonda ööpäevaringselt, tuvastame võimalikud probleemid ja kõrvaldame need enne, kui need põhjustavad seisakuid või jõudluse halvenemist.
  • Paranduste ja uuenduste haldamine: tagame, et teie VMWare'i tarkvara on alati ajakohane ning et paigaldatakse turvaparandused ja uuendused, et kaitsta teie keskkonda ohtude eest.
  • Varundamine ja katastroofide taastamine: rakendame usaldusväärseid varundusstrateegiaid ja katastroofide taastamise plaane, et kaitsta teie ärikriitilisi andmeid ja rakendusi ning tagada katastroofi korral kiire taastumine.
 • VMWare'i pilvemigratsioon: Meie VMWare'i eksperdid toetavad teid eduka pilvemigratsiooni kavandamisel ja läbiviimisel. Aitame teil välja töötada teie ettevõtte jaoks optimaalse pilvestrateegia ja teostame teie olemasoleva IT-infrastruktuuri põhjaliku analüüsi, et tuvastada võimalikud riskid ja probleemid. Seejärel töötame välja üksikasjaliku migratsiooniplaani, mis tagab sujuva ülemineku pilve.
 • VMWare'i koolitusja haridus: Teie VMWare'i rakendamise edu sõltub suuresti teie töötajate pädevusest. Pakume kohandatud VMWare'i koolitust ja koolitust, et viia teie meeskond kurssi ja tagada, et nad oskavad VMWare'i tarkvara tõhusalt kasutada. Meie koolitus hõlmab nii teoreetilisi kui ka praktilisi aspekte ning seda viivad läbi kogenud VMWare'i koolitajad.
 • VMWare'i konsultatsioon ja strateegiakonsultatsioon: Meie VMWare'i konsultatsiooniteenused hõlmavad strateegilist nõustamist ja tuge teie pilvestrateegia väljatöötamisel, optimaalsete VMWare'i lahenduste valimisel ja võimalike paranduste tuvastamisel. Aitame teil saavutada oma ärieesmärke, näidates teile, kuidas kõige paremini kasutada VMWare'i tehnoloogiat, et optimeerida oma IT-infrastruktuuri ja suurendada tegevuse tõhusust.

mprofi AG on teie pädev partner VMWare'i lahenduste ja teenuste osas. Toetame B2B-ettevõtteid nende digitaalsel ümberkujundamisel ja pakume teie ettevõtte spetsiifilistele vajadustele kohandatud VMWare'i tarkvara, teenuseid ja lahendusi.

Tänu oma teadmistele ja kogemustele VMWare'i rakendamisel aitame teil optimeerida oma IT-infrastruktuuri, suurendada tegevuse tõhusust ja kindlustada teie konkurentsivõimet digitaalajastul.